Regulamin Promocji

Regulamin promocji „-26% na zakupy Dzień mamy z Herlitz za min. 99 zł””  w sklepie internetowym  www.sklepherlitz.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem promocji pod nazwą „-26% na zakupy Dzień mamy z Herlitz za min. 99 zł” (zwanej dalej: Promocją) jest HERLITZ Sp. z o.o., z siedzibą - 62-081 Przeźmierowo, Baranowo ul. Szamotulska 2, Herlitz Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, ul. Szamotulska 2, 62-081 Przeźmierowo, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047212, NIP 782-00-10-515, REGON: 630025185, wysokość kapitału zakładowego 20 547 000,00 PLN.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklepherlitz.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
  3. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
  4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
  5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

  1. Czas trwania Promocji:

a)      w miejscach wskazanych w § 2 ust. 1 lit. a) – Promocja obowiązuje od dnia 17.05.2023 roku godz. 9:00 do dnia 29.05.2023 roku do godz. 8:59,

lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych – w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.  Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.sklepherlitz.pl

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów marki Herlitz, Pelikan, Be.Bag objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, za kwotę co najmniej 99 zł, uzyska rabat na zakupione produkty w wysokości 26%.

4.      Promocją objęte są wszystkie produkty marki Herlitz, Pelikan, Be.Bag dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem: produktów z kategorii Outlet.

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania  prawa do zakupu produktów z rabatem 26%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklepherlitz.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie o wartości co najmniej 99 zł, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka dowolnych produktów marki Herlitz, Pelikan, Be.Bag objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.sklepherlitz.pl. Wskazana wyżej wartość zamówienia nie może obejmować kosztów dostawy zamówionych produktów. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany jest wpisać w pole „Dodaj kod rabatowy” następujący kod rabatowy „MAMA26”, a następnie kliknąć „Zastosuj zniżke” w koszyku zakupowym podczas składania zamówienia w sklepie internetowym. Po wykonaniu powyższych czynności, Klient zobowiązany będzie do zatwierdzenia złożonego zamówienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Zamawiam i płacę” w sklepie internetowym www.sklepherlitz.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie obniżona o przyznany rabat.

 

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażą, rabatem z newslettera oraz innymi kodami rabatowymi.

§ 3. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://www.sklepherlitz.pl/regulamin-promocji.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego Regulaminu.
  3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.sklepherlitz.pl.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
Do góry